A GeoX Kft. Central European Economic and Demographic Database (C2E2D) projekta Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal KKV START INNOVÁCIÓ pályázatán támogatást nyert el. A projekt 2022 május 31.-én sikerrel lezárult.

A C2E2D projekt célja egy egységes, országonként összehasonlítható, határokon átnyúló geodemográfiai adatbázis és térkép létrehozása volt a közép-európai régióra. A projekt során a GeoX Kft. a Magyarországon már több, mint egy évtizede kifejlesztett, és GeoIndex néven, termékként elérhető geodemográfiai térképének fejlesztési tapasztalatait és módszertanát felhasználva, régiós szinten fejlesztett open-source forrásokon alapuló, a magyarországi termékkel megegyező szerkezetű geodemográfiai térképet.

A projekt folyamán a korábban már kidolgozott, és így rendelkezésre álló általános módszertan, és az egyes országokra elérhető adatforrások alapján az alábbi mutatók készülnek

  • területi adatok (térbeli referenciák a cellák leírására, település, irányítószám stb.);
  • az ott lakók jellemzői (geodemográfiai indikátorok, demográfiai alapadatokból statisztikai eszközökkel képzett indexek, jövedelmi alapadatok és azokból származtatott mutatók);
  • a lakókörnyezet fizikai jellemzői (a terület egészére vonatkozó összetett indikátorok, illetve indexek, pl. turizmus index, gyalogos index, központi hely index, közösségi közlekedési index, stb).

A demográfiai alapadatok terén elsősorban a helyi állami adatszolgáltatók (statisztikai hivatalok, lakossági nyilvántartó hivatalok) adataira tervezünk támaszkodni, mivel a demográfiai adatok ilyen mélységben és részletezettségben open-source forrásokból nem érhetők el. Ha az adott országban nem érhetők el cím mélységű demográfiai adatok, akkor az InspireGRID 1 km2-es lakosságadatát tervezzük 100*100 méteres cellákra bontani a beépítés (OpenStreetMap) és felszínborítottság alapján (Corine land cover).

A célországokban változó az elérhető alapadatok köre és minősége, így az egyes mutatókat különböző léptékben, területi felbontásban tervezzük előállítani:

  • 100*100 méteres felbontás:
  • 500*000 méteres felbontás:
  • 1000*1000 méteres felbontás

Az 1000*1000 méteres felbontás térben illeszkedik a már meglévő európai népességi gridhez, így kapcsolódást biztosít az EUROSTAT egységes adatbázisához.

Az mutatók és indexek elkészítéséhez szabadon elérhető adatforrásokat (EUROSTAT, OpenStreetMap, Corine) használunk. A fejlesztés beilleszkedik a GeoX fő tevékenységébe, így a munkához szükséges szoftverek már rendelkezésre állnak, így nem jelentkezik ezzel kapcsolatos beruházási igény.

A jelenlegi fázisban a tervezett mutatók a következők:

  • geodemográfiai mutatók:

o          népesség,

o          népesség korcsoportos megoszlása,

o          demográfiai indexek (gyermek eltartottsági ráta, idős eltartottsági ráta, öregedési index)

o          egy főre jutó jövedelem

  • környezeti mutatók

o          területhasználat

o          beépítés jellege (a népsűrűségen alapuló mutató)

o          városközpont index

o          gyalogosforgalom

o          turisztikai index

 A jövedelmi adatok és a városközpont jellegű indexek esetében elsősorban opensource adatforrásokat tervezünk használni. Mivel jövedelmi adatok ilyen területi mélységben semelyik országra nem érhetők el, a hazai 100*100 adatbázis módszertanát alkalmazva, jövedelembecsléssel tervezzük azt előállítani. A városközpont jellegű indikátorok esetén az egységes struktúrájú globális nyílt forrású adatforrásokra támaszkodunk.

A különböző felbontású rácshálók kialakításának algoritmusát is biztosítjuk az adatokkal együtt, így a felhasználók a későbbiekben saját adataikkal is bővíthetik a megvásárolt 100*100 adatbázist, Az elkészülő termékek az általánosan használt vetületi rendszerekben és formátumokban lesznek elérhetők, így bármely jól ismert térinformatikai rendszerrel, térbeli adatokat kezelő adatbázissal vagy BI eszközzel használhatók lesznek.

A GeoX Kft. több mint húsz éve foglalkozik geodemográfiai adatbázisok készítésével és karbantartásával. A magyar piacon a GeoindeX termékével már demonstrálta, hogy megvan a szakmai képessége a Central European Economic and Demographic Database (C2E2D) termék fejlesztésére.

GeoX Kft. piacfelmérése szerint a legfontosabb célcsoportot a kiskereskedelmi bolthálózatot és láncokat üzemeltető cégek, a különféle kiskereskedelmi vendéglátóipari egységeket üzemeltető cégek, a benzinkutakat és/vagy elektromos töltőket üzemeltető cégek, valamint élelmiszeripari termékek forgalmazói alkotják. Ezeknél a vállalkozásoknál elsősorban az eladóhelyek lokációjának meghatározásában, illetve a létező eladóhelyek üzleti potenciáljának feltérképezésében tud segítséget nyújtani a kifejlesztendő adatbázis. A fizikai eladóhelyek mellett az online kereskedelem szintén fontos felhasználási területe a C2E2D-nek.