SOPCAWIND – Új fejlesztésű, komplex eszköz a szélfarmok optimális telepítési helyének meghatározásához

A szélfarmok, szélerőművek tervezése, kialakítása igen összetett feladat, melynek jelentős munkarésze a szélfarm-telepítés tágabb, potenciális területének, továbbá ezen belül az egyes szélturbinák telepítési helyének meghatározása. A SOPCAWIND-projekt (Software for the Optimal Place CAlculation for WIND-farms) célja ezen előzetes tervezési lépéseket támogató térbeli adattár és egy erre épülő, webes szolgáltatásként elérhető interaktívtérinformatikai elemző- és optimalizáló-eszköz létrehozása. A rendszer fejlesztése 2012-ben indult, befejezése idén májusban várható.

A SOPCAWIND rendszer felépítése

A SOPCAWIND alkalmazás egy olyan összetett, webes eszköztár, mely egyrészt tartalmazza a tervezéshez szükséges alapadatokat, az ezeken végzett területi elemzéseket támogató eszközöket és a végső turbina-elrendezést optimalizáló eljárásokat. Alapos tervezéshez nagyon sokféle információt (topográfiai viszonyokat, széladatokat, technikai specifikációkat, különféle szabályozásokat) kell figyelembe venni és megfelelően használni. A SOPCAWIND-rendszer egyik alapeleme a SOPCAWIND adattárház, mely egy olyan, speciálisan kialakított térinformatikai adatbázisra épül, melybe összegyűjtöttük, harmonizáltuk és a céloknak megfelelően alakítottuk át a tervezéshez szükséges alapadatokat. Az adatattárház (az adattároláson túl) a teljes alkalmazás térinformatikai keretrendszereként is szolgál, és biztosítja a felhasznált, vagy akár új, külső adatok megfelelő módon történő beemelését és a rendszer részegységei közötti adatcserét is.

A rendszer elemző moduljai az adatbázisban tárolt információkra alapozva működnek. Különféle szempontok és beállítások szerint képesek meghatározni a szélfarm-telepítésből kizárt területeket, helyi széltérképet előállítani, hatásvizsgálatokat készíteni a telekommunikációs eszközök működésének zavarása, a védett és beépített területek veszélyeztetése, illetve a zaj- és vizuális terhelés tekintetében. A rendszer lényeges alapeleme továbbá az optimalizáló egység, amely a turbinák pontos elhelyezését számítja ki összetett kritériumrendszer alapján, és lehetőséget biztosít a különböző paraméterekkel végrehajtott elemzési folyamatok eredményeinek összehasonlítására is.

A rendszer további fontos komponense a felhasználói felület, mely egy webes, térképes kezelőfelületen jeleníti meg az alapadatokat, az elemző-és optimalizáló-modulok eredményeit és biztosítja ezek működésének felhasználó által történő vezérlését. A felületen kialakítottunk a szélfarm-tervezés folyamatát vezérlő eszközrendszert, melyen a felhasználó egy előre meghatározott módszertan mentén, lépésről-lépésre végezheti el a különböző tervezési szintekhez szükséges elemzési feladatokat. Kifejlesztettünk egy adat-hozzáférési felület (API) is, mely szabványos elérést biztosít az alapadatokhoz.